-
DHdac5VWP0JKf6ptnCcKidw9UntviGYBCmPJeeWr-logo-01.png

Logo Giê-su Yêu Em

Phong trào TNTT ngày càng lớn mạnh và phát triển, các xứ đoàn trong Giáo phận được thành lập ngày một đông hơn và sinh hoạt cũng đều đặn, quy củ hơn. Khi thành lập, mỗi xứ đoàn sẽ chọn cho mình một vị thánh quan thầy làm bổn mạng... Xem thêm