-

PHÔNG SÂN KHẤU GIÁNG SINH.jpg

Chia sẻ phông sân khấu GIáng Sinh 2017

Giáng Sinh đang đến cận kề rồi, bây giờ ra đường đâu đâu cũng thấy tràn ngập không khí trang trí Giáng Sinh, đặc biệt là các nhà thờ, trung tâm Công Giáo. Và nay mình muốn chia sẻ file PSD còn nguyên layer phông sân khấu với cả nhà nhé.... Xem thêm